ginormous.

apiau . gwe . e-ddysgu

Cysylltwch

GWEFAN I'CH BUSNSES AM 500 PUNT!

EWCH DRAW I GINORMOUS WEBSITES I DDARGANFOD MWY.
EWCH A FI YNO

apiau.

DATRYS!

Pôs mathemategol ein cyn-deidiau Celtaid (yn ôl y son!) ar gyfer pawb sy'm mwynhau ymarfer eu hymenydd.

Datryswch yr hafaliad drwy lusgo'r teiliau, gall gymryd eiliadau neu oriau! Mae pob pôs yn unigryw!

Ymwelwch a'n gwefan: www.datrys-brain-teaser.co.uk

Kiosk Ciosg

Y ffordd mwy diogel i bori'r we. Mae Kiosk Ciosg yn eich caniatáu i lansio gwefannau o'ch dewis mewn modd 'ciosg' h.y. yn llenwi'r sgrin. Mae gwefannau yn ymddangos fel apiau gan alluogi plant i fwynhau'r we mewn amgylchedd diogel.

Mae gwefannau yn cael eu harddangos drwy'r ap sy'n sicrhau fod plant yn ymweld â gwefannau penodol yn unig a'u rhwystro rhag glanio ar dudalennau eraill ar ddamwain.*

Diogelir yr ap gyda rhif cyfrin (PIN). Gall storio 4 cyfeiriad gwe (URL) ar y tro. Gellir diweddaru'r URL yn rhwydd.

*Defnyddiwr yr ap sy'n gyfrifol am gynnwys y gwefannau sy'n cael ei lansio o'r ap. Ni fydd Ginormous Solutions Cyfyngedig yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sy'n cael eu cysylltu i'r ap yma.

Bondiau Da-da

Gêm Gymraeg ryngweithiol hwyliog sy'n atgyfnerthu sgiliau mathemateg sylfaenol. Mae'n ymdrin a bondiau rhif, h.y. y parau gwahanol o rifau sy'n adio i wneud rhif arall.

Mae Bondiau Da-da yn cynnwys cyfarwyddiadau sain ag yn addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 1 (CA1).

Thema siop losin sydd i'r gêm. Rhaid llusgo'r losin er mwyn cydbwyso'r glorian, fel bo cyfanswm y ddau bar o rifau yn hafal. Mae'r gêm yn para am funud a gall plant fesur eu datblygiad drwy gwblhau mwy o symiau o fewn yr amser.

Cyfri Defaid a'u ffrindiau

Cyflwyniad syml a hwyliog i'r syniad o gyfri drwy gyfrwng y Gymraeg.

Wedi'w gynllunio'n ôl gofynion Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol Llywodraeth Cymru, mae'r gêm yn cyflwynio'r cysyniad o gyfri gwrthrychau'n ddibynadwy at 3, 5, 10 a 20. Mae'r gêm yn hawdd i'w defnyddio ag yn cynnwys cyfarwyddid lleisiol.

gwe.

Propupz

Crëwyd gwefan syml gyda theclyn chwilio a fyddai'n galluogi i ddarpar gwsmeriaid ganfod y cyflenwyr agosaf o nwyddau'r cwsmer. Penderfynwyd mai integreiddio Google Maps fyddai'r ateb gorau.

Datblygwyd teclyn chwilio gyda'r nodweddion canlynol:

  • Dangos pob cyflenwr yn fyd-eang.
  • Llywio'n ddi-rwystr o gwmpas y map.
  • Chwilio am ddinas neu god post er mwyn canfod cyflenwyr.
  • Canfod cyflenwyr yn y lleoliad cyfredol.
  • Dangosir y lleoliadau ar fap rhyngweithiol Google Maps ac mewn tabl. Mae'r tabl yn dangos y pellter o leoliad y defnyddiwr i leoliad y cyflenwr yn ogystal â'r enw, cyfeiriad, rhif ffôn a gwefan. Mae botwm ychwanegol sydd yn canoli lleoliad y cyflenwr ar y map.
  • Mae'r holl wybodaeth hefyd yn cael ei arddangos mewn swigen ar y map os cyffyrddir y pin.
Sut allwn ni eich helpu? Ymweld â'r wefan

Tystebau

Dyma be mae'n cwsmeriaid yn ddweud amdanom:

Laurence Mattingly, Perchennog, Mattingly Plumbing & Heating.

"Darparodd Ginormous ddatrysiad gwreiddiol ar gyfer ein meddalwedd arolwg gan gyfathrebu yn ardderchog gyda mi a'r datblygwr prosiect.

Arddangoswyd arbenigedd drwy gyfuno jQuery a PHP gan gyflwyno gwelliannau di-ri a chryn gynnydd yng nghyflymder y meddalwedd. Heb eu cefnogaeth, ni fyddai'r prosiect wedi ei gwblhau - erbyn mae gennym declyn busnes sy'n bleser ei ddefnyddio.

Rwy'n llwyr argymell gweithio gyda Ginormous ac yn sicr byddaf yn defnyddio eu gwasanaethau yn y dyfodol."

Kenny Alger, Perchennog, Propupz.

"Gwasanaeth heb ei ail. Methu canmol digon, cyfathrebu gwych, gweithio'n gyflym ac wedi creu yn union yr hyn o'n i eisiau. Byddaf yn eu defnyddio eto ac eto. Diolch."

Amdanom ni

Mae Ginormous Solutions Cyf. yn canolbwyntio ar ddarparu datrysiadau blaengar ar gyfer busnesau bach a mawr drwy gyfrwng apiau a thechnolegau'r we. Rydym yn arbenigo ar greu profiadau cynhyrfus er mwyn ysgogi ac ysbrydoli ein cwsmeriaid.

Gallwn gynnig y gwasanaethau canlynol; apiau, gwefannau ymatebol, systemau llogi/bwcio, adolygiadau cwsmeriaid, gwasanaethau tanysgrifio, derbyn taliadau ar lein, integreiddio Google Maps, systemau rheoli cynnwys a llawer mwy.

Mae gen ein dau gyfarwyddwr dros 30 mlynedd o brofiad ym meysydd datblygu meddalwedd a chynllunio. Sefydlwyd Ginormous Solutions ar sail eu hangerdd dros greu cynnwys o'r radd flaenaf i gynulleidfa eang.

Rydym wrth ein bodd yn cydweithio gyda chwsmeriaid er mwyn sicrhau ein bod yn cyrraedd y nod ar bob prosiect.

Defnyddiwn amrywiaeth o dechnolegau cyfoes a'i gyfuno a'n dychymyg er mwyn creu profiad defnyddiwr (UX) cofiadwy. Mae ein prosiectau wedi eu cymhwyso ar gyfer pob cwsmer yn unigol o ran cynnwys a phris.

Cysylltwch â ni er mwyn gweld be allwn ni gynnig i chi.

Cysylltwch â ni

* yn dynodi bod mewnbwn yn angenrheidiol.

X

Legal

Ginoromous Solutions Cyfyngedig ydym ni
Swyddfa Gofrestredig
53 STRYD PLANTAGENET
CAERDYDD
CYMRU
CF11 6AQ
Rhif Cwmni: 09428763